Kjell Heggelund

Jamtvegen 20 A, 7605 Levanger

(+47) 905 959 20

kjell.heggelund@ntebb.no